მიწოდება

  • თბილისი - უფასოა (ნებისმიერი რაოდენობისმიწოდება შედის ფასში)
  • რუსთავი - ღირებულებას ემატება - 5 ლარი
  • სხვა
  • სხვა- მიწოდება ხდება ორი მეთოდით, შესაბამისად აღნიშნული თანხები ემატება ღირებულებას

საქართველოს ფოსტა

მომხმარებელი მიაკითხავს საქართველოს ფოსტის მისამართს - 13 ლარი (საქართველოს ფოსტა - 8 ლარი, სამგზავრო გადაფუთვა - 5 ლარი) და მომხმარებლის მისამართზე ჩაბარება - 16 ლარი (საქართველოს ფოსტა - 11 ლარი, სამგზავრო გადაფუთვა - 5 ლარი)

სამარშუტო ტაქსი

სამარშუტო ტაქსი - 5 ლარი (კომპანიის მხრიდან ხდება პროდუქციის გამოგზავნა, მომხმარებელმა კი თავად უნდა უზრუნველყოს სამარშუტო ტაქსიდან პროდუქციის მიღება

Close Menu
×
×

Cart